Posvätná intimita

Dotykový rituál pre pár

Tento rituál je dokonalým krokom vpred pre páry, ktoré sú na ceste k tzv.  Posvätnému partnerstvu alebo pre pár, ktorý by chcel objavovať ďalšie roviny svojej sexuality a sexuálnej energie ako tvorivej sily. 

Súčasťou Rituálu Posvätnej intimity je úvodný rozhovor, v ktorom si nastavíme ciele, teda čo chceme rituálom docieliť. 

Postup si budeme naciťovať pre každý pár individuálne podľa aktuálnych potrieb a energie. 

Techniky práce: psychoterapia, bodywork, tantrická masáž, intuitívna masáž, práca s energiou, liečenie zvukom, integrácia, úlohy na doma.

Súčasťou masáže môže byť aj štruktúra (cvičenie, meditácia), ktorá zahŕňa dotyk medzi partnermi. Zvyčajne sa zaraďuje na začiatok alebo na koniec rituálu. 

Predmetom úvodného rozhovoru je téma osobných hraníc (budete môcť vysloviť svoje želania a hranice, určíme si miesta na tele, na ktorých si neželáte dotyky a pod.)

Možnosť výberu terapeutov: masér a masérka alebo dve masérky. 

Masáž prebieha v bezpečnom prostredí. V priestore je sprcha. Bude čas na rozhovor, čaj. 

Čas trvania masáže: 2 alebo 3 hodiny. Kratšie varianty by nemali zmysel, pretože istý čas trvá, kým sa dostaneme do "pracovnej teploty". 

Počas masáže ležíte a prijímate dotyky, no nedotýkate sa navzájom. Je to preto, aby ste sa úplne sústredili na prijímanie dotykov a prúdenie svojej Kundalíni energie. Efektívnosť rituálu sa zvyšuje, ak mu venujete plnú pozornosť!

Po masáži si už nič pracovné / náročné neplánujte. Je možné, že budete unavení alebo budete chcieť pokračovať v intímnej aktivite sami doma. 

Tento rituál zahŕňa celotelovú masáž vrátane intímnych častí s dôrazom na rozprúdenie Kundalíni energie v tele. Na požiadanie niektorého z partnerov je možné intímne partie pri masáži vynechať. Naša sexuálna energia je liečivá sila, ktorá nám pomáha všetky bloky, strachy a neosožné presvedčenia o našej sexualite a o všetkom, čo ňou tvoríme, transformovať alebo sa ich zbaviť. Lieči teda naše vzťahy, oblasť komunikácie, naše emócie, strachy, prebrané presvedčenia zo spoločnosti alebo rodiny atď. 

Ak viete alebo máte pocit, že máte v sexualite silné bloky alebo traumy z minulosti, prosíme, dajte nám o nich vedieť, aby sme vedeli citlivo nastaviť liečebný postup. 

Takýto rituál vás môže veľmi zblížiť, ale aj priniesť určité otázky. Napríklad ohľadom dôvery vo vzťahu, schopnosti úplne sa odovzdať láske, schopnosti komunikovať a podobne. Preto je dôležité premyslieť si, aké problémy by ste chceli riešiť, prípadne k akému potenciálu by ste sa ako pár chceli dostať.

Posvätný pár si vedome tvorí svoju realitu. Svoju sexuálnu silu si uvedomuje a používa ju ako motor k manifestácii svojich túžob. Je jedno, či sa jedná o túžby materiálne alebo osobné, napríklad túžba preklenúť nejaký vzťahový háčik, v ktorom sa cyklíte už roky... Motor funguje vtedy, keď má správne palivo a dobre sa oň staráme. Palivom môže byť energia Lásky, energia Kundalíni alebo jednoducho vaša sexuálna energia. 

Cena

350 EUR / 2 hod alebo 400 EUR / 3 hod

Miesto:

Centrum Transformácie, V záhradách 1, Slavín-Bratislava


Prihlasovací formulár:

PODMIENKY: Klienti sa sústredia na prijímanie liečivých dotykov