Access Bars

ACCESS BARS® je súčasťou nástrojov Access Consciousness®. Metóda vznikla v roku 1990 v USA a od tej doby už pomohla mnohým ľuďom na celom svete zmeniť ich život. BARs je 32 bodov v oblasti hlavy, niečo ako úložisko všetkých myšlienok, pocitov, emócií, postojov a presvedčení, ktoré si v priebehu života vytvárame a ktoré v nás zostávajú uložené vo vedomí i podvedomí. Počas terapie sa jemným dotykom určitej kombinácie bodov rozprúdi ich energia. Potom sa informácia s negatívnym nábojom môže rozpustiť. 

To nepotrebné, častokrát prevzaté (názory, presvedčenia.... od iných ľudí, s ktorými sme sa stotožnili a "fungujeme" podľa nich) po rozpustení či zrušení .... uvoľní priestor pre naše vlastné myšlienky, názory, presvedčenia ....Onedlho začne dochádzať k zmenám v živote. Môže sa zmeniť všetko čo potrebujete aby sa zmenilo. BARS vám pomôže uľahčiť zmeny vo všetkých oblastiach vášho života. Jednotlivé body súvisia s oblasťami života ako sú vzťahy, peniaze, práca, zdravie, kreativita, stres a pod. 

Najskôr jemný dotyk naštartuje proces, pri ktorom dochádza k uvoľneniu a vyčisteniu základných myšlienok, pocitov a emócií. Odchádza všetko čo je pripravené, aby z nášho života odišlo. Všetko čo nám už neslúži a čo nepotrebujeme. 

BARS sú účinné na:

Fotogaléria

Referencie

Včera to bola veľmi zaujímavá skúsenosť s tebou, v podstate si ma prečítala, oddýchla som si u teba. Ďakujem.

Jana

Referencia sa pripravuje

Meno Priezvisko


Referencia sa pripravuje

Meno Priezvisko

Objednajte si moje služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a čoskoro sa Vám ozvem.