Vedomý dotyk ako príležitosť k osobnému rastu

12.06.2022

Tento článok píšem ako súhrn poznatkov z mojej praxe. V súkromí sa liečeniu dotykom a práci s energiou v rôznych podobách venujem od roku 2019. Vtedy som spoznala môjho učiteľa Tomáša Fodora, ktorý ma viedol na základe svojich skúseností z rôznych výcvikov od Alexandra Lowena, Johna Hawkena a z Osho komunity v Londýne. Profesionálne sa venujem terapii a liečeniu od 1. júna 2022.

´Tantru´ vnímam jednak ako filozofiu a spôsobom života, ale spolu s vedomým dotykom sa pre mňa stáva veľmi účinným fyzickým, emocionálnym a v neposlednom rade aj energetickým liečením. Ľuďom často dotyk chýba, žijeme v dobe izolovanosti jeden od druhého. Správe vedený vedomý dotyk je nám prirodzený a tento druh intuície máme každý v sebe. Každé telo je iné, niekedy potrebujeme jemnejšie, inokedy zas tie dynamickejšie dotyky, alebo ich kombináciu. V niektorých prípadoch sa vyslovene pýta tzv. odblok zaseknutej energie (môže aj bolieť). Pretože máme hmat úzko spojený s citlivosťou a schopnosťou cítiť ako takou, vnímame dotyk ako niečo, čo nám vyvoláva buď príjemné alebo nepríjemné spomienky, asociácie, vzorce myslenia, správania a podobne. Dotyk na intímnych miestach môže byť často spojený s traumou (sklamania vo vzťahu k rodičom, partnerom, ...). V extrémnych prípadoch môže takáto bolesť pripomenúť traumatizujúcu skúsenosť z minulosti. Úlohou terapeuta je umožniť, aby všetky emócie dostali svoj priestor a mohli byť vyplavené, prijaté a ošetrené.

Fascinuje ma šamanský prístup k dotyku, zažila som ho na rôznych ´retreatoch´. Šamani, ale aj samotní účastníci mi pomohli si uvedomiť, ako veľmi sú dôležité dotyky, objatia pri transformačných procesoch. Svet energií a svet vedomého dotyku je prepojený. Teraz po roku skúseností ako praktikantka dotykového liečenia môžem povedať, že Kundalíni energia je veľmi liečivá sila, povedala by som, že sa stáva akousi MEDICÍNOU, ktorá je jednou z najsilnejších vôbec. ´LOVE MEDICINE!´

Mojím zámerom, prečo píšem tento článok, je priblížiť ti svoju prácu a učenia (procesy), ktoré so sebou prináša liečenie dotykom.

Pre doplnenie predstavy: pri liečení dotykom používam techniky jemnej aj klasickej masáže, tantrické techniky, techniky práce s energiou, pracujem s elementmi, ale aj meditáciu, vizualizáciu a rozhovor.

1. Učenie trpezlivosti

Liečenie je umožnené až vtedy, keď sme plne pripravení prijať, spracovať a vyliečiť témy, ktoré so sebou liečenie dotykom prináša. To znamená, že najskôr je potrebné vzdať sa tlaku a snahy niečo kontrolovať či plánovať. Život ťa pravdepodobne vystaví sérii skúšok či úloh, ktoré budeš musieť plniť. Do tejto kategórie patrí aj schopnosť byť trpezlivý/á a čakať, kým nastane ten pravý moment pre liečenie.

2. Učenie ´pustiť kontrolu´

Žijeme v mužskom svete, to znamená, že je nám vštepené podávať výkon, byť v tom najlepší. Liečenie dotykom je o prijímaní. Dávajúca/-i je plne napojený na seba, svoje telo, emócie, energetické pole Kundalíni energie. Dokáže sa napojiť aj na tvoju energiu a tvoje telo omnoho viac, ako si možno ty doteraz kedy bol/a (česť výnimkám). Dýchaj a dôveruj... umožňuj, nech sa to deje.

3. Oceniť seba samého

Dávajúci sa stáva akýmsi kanálom, cez ktorý prúdi energia. Cez svoj dotyk vedie energiu smerom k prijímajúcemu. Fyzická a mentálna prítomnosť dávajúceho umožňuje ukotviť priestor, ak sa budeš potrebovať zas vrátiť. Dávajúci je akýmsi svetlom, aby si vedel/a, kam :) Umožňuje nám cítiť sa bezpečne a naplno sa venovať svojmu vnútornému procesu. Dovoľ si oceniť samého/samu seba a svoju schopnosť vnímať. Oceň takisto svoju odvahu pracovať na sebe.

4. Prijímať a púšťať emócie

Téma, ktorá veľmi súvisí s predchádzajúcou. Kundalíni je energia, ktorá je podľa mňa jednou z najsilnejších. Preto cesta k nej býva často tŕnistá a spúšťa emócie, ktoré nebývajú často veľmi príjemné: strach, hnev, zúrivosť, žiarlivosť... odmenou býva SEBA-prijatie a premena na vďačnosť.

Z mojej skúsenosti odporúčam pozorovať aj samého seba: aké emócie, očakávania, predstavy a vzorce správania sa mi vyplavili pri pomyslení na takýto druh terapie. Je možné, že mi niečo vedome či podvedome bráni prijať takéto liečenie? Ak áno, aký postoj k tomu zaujíma moja myseľ? A čo moje srdce? Aké terapie by mi pomohli a aké témy si mám spracovať predtým, ako pôjdem ďalej?

5. Učenie o slobode a prijatí zodpovednosti

Jedným z najväčších snov ľudskej bytosti je stať sa plne slobodným/slobodnou. Čo to však znamená? Kedy sa cítime úplne slobodní? Liečenie dotykom nám pomáha naučiť sa spojiť s tým, čo naozaj potrebuje moje telo, moja duša pre svoje liečenie. Odpoveď na túto otázku nachádzame až vtedy, keď sa pozrieme v hĺbke a pravdivosti do svojho vnútra. Vyzýva nás nahliadať na naše podvedomé a skryté túžby v úprimnosti sami k sebe aj k ostatným (partnerom, priateľom a pod.). Prežívanie slobody a vlastnej autenticity so sebou zároveň prináša aj veľkú dávku zodpovednosti voči svojim vzťahom. Narážame tu na traumy, boliestky, nedoriešené veci. Je na zváženie každého z nás, čo a v akej miere chceme komunikovať. Budeme mať možnosť čeliť výzvam na ceste k tomu, čo pre nás znamená sloboda a budeme si môcť testovať schopnosť postaviť sa za seba, svoje hodnoty a svoje potreby. Tu je možné spraviť si rovnicu. Na jednej strane sú spoločné prínosy do vzťahu po absolvovaní takejto cesty, na strane druhej sú prekážky, ťažkosti a riziká.

6. Lekcia o láskavosti a SEBA-prijatí

Ako vnímam svoje telo? Akým spôsobom sa mu prihováram? Zakázal/a som si prežívať určité pocity? Ktorú časť tela neviem uvoľniť? Aký mám vzťah k svojim pohlavným orgánom? Sú mi príjemné dotyky na intímnych miestach? Mám problém so svojou sexualitou? Dokážem vnímať svoju sexualitu ako božskú? Prijať ju tak, aby v mojom živote zaujala podstatné miesto? Aby mi prinášala úžitok namiesto toho, aby sa stávala príčinou mojich problémov vo vzťahoch?

Dotykové terapie vnímam ako potrebnú súčasť liečenia sexuálnej traumy, ideálne v spolupráci so psychológom, pretože je potrebné hlbšie skúmanie príčinných väzieb a následná dôsledná integrácia.

7. Príležitosti na rozbúranie nefunkčných vzorcov a programov

Liečba dotykom, predovšetkým ak sú použité tantrické techniky, bude vyžadovať tvoju otvorenosť a odvahu zbaviť sa všetkých presvedčení o tom, ako by to malo vyzerať. Tantra na Slovensku má zatiaľ ešte pokrivené meno a ja sama som zvažovala či som pripravená vydať sa touto cestou osobného rozvoja. Z vlastnej skúsenosti, môžem povedať, že ak si dovolíš byť dostatočne otvorený/á, vstúpiš do úplne nového priestoru prežívania svojej energie, čo ti umožní objavovať nielen svoju sexualitu, ale aj samého či samu seba.

ĎAKUJEM!

Namasté

Tvoja Lucia Jasna