Uzdravovanie s Luciou Jasnou na samote prírode (Malá Fatra)

Uvoľňovanie základných koreňových zranení v podobe blokov - bolestivých UZLOV vo fyzickom tele. Rozpúšťaním týchto bodov vo fyzickom tele sa uvoľnuje napätie, stres a zablokované emócie naviazané na traumatickú udalosť v minulosti (napr. z detstva). Koreňové zranenia sú základné rodové traumy, prenesené programy a nastavenia, ktoré sme zdedili alebo naučené spôsoby správania (stratégie), či obranné mechanizmy ktoré sme sa naučili používať, ovplyvňujú tak náš celý život.

Uzlíky sú tvrdé časti "trigger pointy", často uložené hlbšie vo vnútri tela. Môžeme si ich predstaviť ako skamenelé hrudky. Začíname jemným dotykom, ktorý v prípade potreby prechádza do tlaku a "rozbíja" uzlík a spolu s ním vyplavené emócie. Je potrebné prichystať sa na tzv. INTEGRAČNÝ PROCES, teda naša myseľ/EGO sa bude pravdepodobne brániť všetkými možnými spôsobmi. Budete tak môcť byť v kontakte so svojimi základnými koreňovými traumami, ktoré vám pomôžem uvoľniť.

Počas uzdravovania pracujem intuitívne, teda volím taký druh techniky a práce, ktoré je v zámere uzdravovania a v súlade s témou, ktorú sme si nastavili v úvodnom rozhovore.  Techniky sú popísané nižšie. 

Uzdravovanie sexuality a toho, ako cítime a vnímame sexuálnej energiu. Sme sexuálne bytosti ale sme aj živé/tvorivé bytosti. Často si sexualitu (libido) zamieňame s energiou života (životnou tvorivou energiou, motiváciou). Životná energia býva teda mylne smerovaná nesprávne a to na základe sexuálnych preferencií, závislostí a zranení z minulosti. Ak sa to deje nevedome (teda nemáme kontrolu), často nás vedie do znovu-opakujúcich sa neprospešných vzťahov, situácií, ktoré nás nielen oberajú o energiu ale nás aj znovu traumatizujú a podobne.

Očistením tém koreňového centra  a centra našej sexuality (1. a 2. čakra) je možné uvoľniť témy ako sexualita, vzťahy, sebaláska, sebahodnota atď., prijať realitu a prenastaviť si naše fungovanie tak, ako je to pre daný moment v danej situácii, čiže v PRÍTOMNOM OKAMIHU pre mňa ako človeka momentálne prospešné.

Terapie sú prežitkové, dotykové, používame techniky, ktoré sú nám prirodzené ako dych, pohyb, hlas, jemný ale aj hĺbkový dotyk so zámerom uzdravovať. Terapie sa dejú v nahote (v sarongu/šatke) , dotyk/odblok sa v prípade potreby deje aj na intímnych miestach.

Príbeh nie je dôležitý, telo má schopnosť uvoľniť, to čo potrebuje aj samé, bez toho, aby to popísala myseľ ale vždy sa snažíme nastaviť zámer, tak aby bol aj pre myseľ pochopiteľný. To pomáha uskutočniť zmeny v situáciách, ktoré sa nám dejú v bežnom živote. Vždy vieme, čo robíme a prečo to robíme.

Je to terapia, ktorá v niektorých prípadoch stačí 1x za život. Zmena koreňových nastavení a očista koreňových programov a programov životnej energie ovplyvňuje celý váš ďalší život.

Dĺžka trvania terapie: 2-3hod.

Techniky práce

Terapia je zostavená tak, aby zahŕňala liečenie na všetkých úrovniach, teda Myseľ - Telo - Energia. 

  • Vedený hĺbkový rozhovor, otázky
  • Meditácie a vizualizačné techniky
  • Liečivý dotyk, uzdravovanie dotykom (jemný, dynamický dotyk, masáž)

  • Tantrické techniky práce so sexuálnou energiou (posvätná sexualita)

  • Tantrické odblokovanie & Energetický orgazmus (Andrew Barns)

  • Body De-Armouring (Andrew Barns)

  • Liečivá sila dychu Rebirthing (holotropné dýchanie s prácou panvy)

  • Liečenie energiou (zemská, kozmická energia..) Energetické liečiteľstvo

  • Sauna/studená voda (máme k dispozícii kaďu  s vodou zo studne)

  • Šamanské techniky čistenia (Rapé medicína, práca s elementami oheň, voda, vzduch, duch)

Miesto

Cena

2hod uzdravovanie/ 200eur

2hod uzdravovanie pre pár alebo 2osoby/ 150eur (každý 2hod individuálne)

Objednávky vopred potvrdené odoslaním rezervačného poplatku 50eur, termín je možné zmeniť 24hod vopred. Náhradný termín možný v Bratislave alebo pri mojej ďalšej návšteve. 

Objednajte sa na skúšobnú konzultáciu ZDARMA