Tantra večery

PRAVIDELNÉ SKUPINOVÉ STRETNUTIA- BRATISLAVA

Ako dosiahnuť prítomnosť, pružnosť a mäkkosť mačky? V bezpečnom priestore môžeš pri stretnutiach s druhými odhaliť staré myšlienkové vzorce a rozšíriť svoje vedomie o nové možnosti. Uvedomíš si vlastné reakcie, ktoré predtým viedli ku konfliktom, a naučíš sa zaobchádzať s pocitmi ako žiarlivosť, zlosť, strach, smútok, radosť a túžba. Budeš mať príležitosť si vyjasniť, v akom vzťahu chceš žiť, a naučiť sa úprimnosti k sebe aj ostatným. Primárnym cieľom je rozpustiť svalové napätie alebo ochabnutie spôsobené stratégiou prežitia, ktorú sme si ešte v detstve podvedome zvolili. Predpokladom je, že akékoľvek fyzické a psychologické traumatické udalosti sa ukladajú v tele, v takzvanej bunkovej pamäti. Ovplyvňuje to náš svalový tonus a slúži ako ochrana pred negatívnymi emóciami zvonka. Svalový pancier pomáha človeku necítiť, neuvedomovať si nepríjemné emócie. Samotný svalový korzet časom začne ovplyvňovať aj naše emócie. Potom pociťujeme nevedomú úzkosť alebo strach, hoci pre ne neexistujú žiadne vonkajšie dôvody..

Veľké množstvo našich techník má za cieľ pomôcť nájsť prístup k vlastnej živosti a autentickým pocitom. Tie sme sa naučili skrývať pod vplyvom všetkých príkazov, morálnych zásad, presvedčení a zranení. Kto z nás miluje samého seba ako čistú sexuálnu bytosť? Kto dokáže z hĺbky svojho srdca povedať "áno" svojej sexualite? Často svoju túžbu odsudzujeme, hodnotíme a potláčame, a namiesto nej prežívame strach a hanbu. Budeme sa učiť radovať sa zo zmyselnosti a túžby a UVOLNIŤ SA do týchto pocitov bez toho, aby sme ich museli akokoľvek meniť. Každý účastník sa môže sám rozhodnúť, ako ďaleko chce zájsť v každom cvičení.

Lektori: Tomáš Fodor a Lucia Jasna 

Sound Medicine& Shamanic Journey

Sound Medicine je zvukovou cestou skúmajúcou liečivé zvukové vibrácie z nástrojov ako krištáľové misky, tibetské misky, meditačná flauta, koshi, šamanský bubon a iné. Hudba sa dotýka nášho srdca a otvára nám dvere do vnútorného sveta. Pozývame vás na skupinovú meditáciu zvukom.

Shamanic Journey je imaginácia - vedený výlet do krajiny archetypov za účelom osobnej terapie. Je to hlboký spôsob, ako viesť vnútorný rozhovor a zistiť informácie ktoré cenzurujúca časť mysle vytesňuje. Vnímanie, jasnosť a porozumenie sa prehlbujú každou cestou. Klient si rozvinie intenzívnejšie uvedomenie emócií a naučí sa, ako prijať všetko čo vidí na svojej ceste. Šamanské cesty sa prirovnávajú k hre na hudobný nástroj, pretože efektívne a úspešné zvládnutie techniky si vyžaduje veľa praxe. Tento proces prekračuje tradičné predstavy materialistickej reality a umožňuje čerpať poznanie a liečivú silu z hĺbok nášho bytia. 

Šamanská ceremónia s indiánskou medicínou Rapé - prášok z popola posvätného tabakového stromu Mapacho s rôznymi prímesami bylín. Fúka sa do nosa so zámerom sprítomniť telo, vyčistiť telo a myseľ a naladiť sa na svoj zámer.