Spomaľ, dýchaj, všímaj si

Skupinové zážitkové večery pre jednotlivcov aj pre páry 

Ako dosiahnuť prítomnosť, pružnosť a mäkkosť mačky?

Psychoterapia zameraná na telo nám ponúka odpoveď na túto otázku.


Čo Vás na kurze čaká ?


Vytvorenie bezpečného priestoru a základných pravidiel pre prácu v skupine

 • vysvetlenie bioenergetických princípov a metód
 • aktivačné, relaxačné a transformačné cvičenia
 • priestor na otázky a analýzu zážitkov
 • individuálne konzultácie a rady integrujúce praktickú úroveň so spiritualitou
 • hravý, zážitkový spôsob učenia sa


Budeme pracovať s týmito témami:

 • detské traumy, ktoré vytvárali naše životné vzorce energiu
 • porozumenie vzorcom a potrebám svojej charakterovej štruktúry
 • byť si vedomý svojich pocitov a vyjadrovať ich adekvátnym spôsobom
 • vedieť čo chcem a čo nechcem a vyjadrovať to bezpečne a s rešpektom
 • zvyšovanie svojej energetickej úrovne, živosť a citlivosť k životu
 • uzemnenie, stáť na svojich vlastných nohách
 • plynúť s životom skôr ako s ním bojovať
 • schopnosť byť prítomný a zostať v kontakte s druhým
 • porozumenie fenoménu odporu - ako ho používať, ako sa skrze neho dostať
 • ako pracovať energeticky a fyzicky s pozitívnou aj negatívnou projekciou
 • svalový pancier, core energetics, energia a charakter.
 • pamäť tela, regresia
 • dôležitosť dychu, Reichove a ďalšie metódy dychu


Sme hypnotizovaní obsahmi našej mysle ktorá neustále opakuje príbeh o minulosti a možných scenároch budúcnosti. Akoby nestačil príbeh v mysli, traumatické udalosti sa ukladajú priamo v tele, v takzvanej bunkovej pamäti. To ovplyvňuje náš svalový tonus a slúži ako ochrana pred negatívnymi emóciami zvonka.
Takýto svalový pancier pomáha človeku necítiť nepríjemné emócie. Chronické svalové napätie spätne pôsobí na všetky úrovne tela a psychiky. Potom môžeme napríklad pociťovať úzkosť, hoci pre ňu neexistuje žiaden vonkajší dôvod..V bezpečnom priestore malej skupiny sa budeme učiť zaobchádzať so svojou žiarlivosťou, zlosťou, strachom, smútkom, radosťou i túžbou.


Budeš mať príležitosť si vyjasniť, v akom vzťahu chceš žiť, a naučiť sa úprimnosti k sebe aj ostatným.Tento prístup pomáha liečiť naše psychosomatické zranenia, či už pochádzajú z potláčania, posadnutosti či zneužitia. Ukazuje nám, ako sa tešiť z životnej energie prostredníctvom zážitkov radostnej a meditatívnej bezcieľnosti.Konkrétnu postupnosť cvičení budeme prispôsobovať potrebám a energii skupiny.Každý účastník sa môže sám rozhodnúť, ako ďaleko chce zájsť v každom cvičení.

Pozrite si záznam z Webinára, kde rozprávame o technikách, ktoré môžete u nás na skupinovke zažiť. 

Lektori

Tomáš Fodor: Absolvoval výcvik na telo orientovanej psychoterapie u Johna Hawkena a niekoľko rokov asistoval na jeho výcvikoch. Od roku 2010 pomáha svojim klientom s liečením tráum, blokov, úzkostí a iných psychosomatických problémov. www.rebithing.sk

Lucia Jasna Glejteková: Sprevádza individuálne (Body-De-Armouring, Tantric De-Armouring -terapie na odblokovanie blokov, vzorcov v oblasti sexuálnej=životnej energie, dotykové rituály a liečenie dychom aj skupinovo s Tomášom od Júna 2021. Absolvovala retreaty u Andrewa Barnsa - Tantrické odblokovanie a Energetický orgazmus a u Roberta Silbera - Vedomá zmyselnosť.

Miesto a trvanie stretnutia:

V záhradách 1, Bratislava, 19:00 do 20:45h

Podrobnosti ako sa ku nám dostanete, získate po prihlásení.

Termíny:

Vždy v stredu, cca 2x do mesiaca: 13.9, 27.9 otvorené hodiny ZDARMA (pozor počas hodín zdarma budeme zbierať materiál na krátke video)

Môžete sa pridať na ktorýkoľvek termín, každý večer je samostatný.

Cena: 

20€ jednorazový vstup na osobu. 70€ permanentka na 5 vstupov na osobu.

Organizačné info :

 Tomáš 0915 99 38 65 alebo Lucia 0948 18 99 33


Registračný formulár

Registrácia povinná z kapacitných dôvodov. Ak bude kapacita miestnosti naplnená, prednosť majú tí, ktorí vyplnili registračný formulár