Prijatie mužskej sexuality - Program cesta do SRDCA

18.04.2023

Väčšina klientov, ktorí ku mne chodia, potvrdzujú, že  boli odmalička vedení k tomu, aby sa neprejavovali emočne. Často počúvali výroky typu: ´"Chlapci neplačú´"alebo ´"Musíš zatnúť zuby a makať´".  Naučili sa teda svoje pocity prekonávať, potláčať a skrývať. Odpojili sa od svojich pocitov a túžob, od seba. V dospelosti to vyzerá potom tak, že bez toho aby sa zamysleli, čo skutočne chcú, robia všetko pre to,  aby splnili spoločenské ciele a hodnoty. A kde sú ich detské sny? Často zostávajú nenaplnené, pretože im nezostáva čas, energia ani peniaze. 


V poslednej dobe sa zdá, že ženy sa menia oveľa rýchlejšie. Ja si myslím, že jeden z dôvodov je oveľa hlbšie napojenie na sexuálnu energiu a posvätné ženstvo. 

To isté však môžu urobiť aj muži!

Posvätná sexualita znamená predovšetkým napojenie na svoje telo, preto sa v tantrickej terapii venujeme predovšetkým práci cez telo (dotyk). Okrem toho zapájame svoje zmysly, dych a hlas. Učíme sa rozpoznávať signály tela a jeho reakcie na meniaci sa energetický stav. Energia vstupuje cez panvu a prechádza do celého tela cez energetický stred, teda oblasť srdca. Vtedy sú zapojené emócie a my cítime. Ak sú tieto dve centrá spojené, sexuálne energia prechádza cez srdce, je to čistá a veľmi silná energia, ktorá má potenciál tvoriť bez toho aby ničila alebo ubližovala.

Väčšinou muži majú problém komunikovať otvorene o svojich pocitoch. Nikto ich to neučil.

Ako by ste úprimne odpovedali na otázky:

"Ako sa cítite práve teraz?"

" Ste naozaj šťastní?"

" Čo vám bráni byť úplne šťastní?"

Ako ľahko sa vám hľadajú slová? Viete svoje odpovede rozviesť do niekoľkých viet?

Čo sa deje, keď potrebujete vyjadriť svoje emócie? Viete ich popísať? Máte problém rozpoznať svoje pocity a oddeliť ich od pocitov druhých? Darí sa vám vyjadrovať a komunikovať samých seba navonok? Alebo je pre vás komunikácia svojich potrieb taká náročná, že sa do nej radšej ani nepúšťate?

Komunikácia je sexy. Naozaj nič neohúri ženu viac ako muž, ktorý vie vyjadriť svoje pocity.

V tantrickej terapii začíname tým, sa muži učia byť v kontakte sami so sebou, svojim vnútrom, svojimi pocitmi a emóciami a učia sa ich komunikovať úprimne a narovinu. Naučia sa tak, že je možné komunikovať úprimne a že budú prijatí. Tiež sa učia naciťovať svoje hranice a hranice svojho komunikačného partnera a tiež sa učia prijať " NIE" v komunikácii.
Cesta do srdca je program pre muža, ktorý vám pomôže spojiť sa nielen so svojím TELOM, ale postupne po malých krôčikoch vám umožní napojiť sa aj na vaše názory, emócie a potreby, teda na vaše SRDCE. Naučí vás rozpoznávať ich, vedieť pomenovať a komunikovať navonok samého seba.

Srdce muža je nekonečne silné, pevné, stabilné. Dáva žene istotu, podporu, aby sa ona mohla uvoľniť, aby mohla tvoriť a byť kreatívna. Ako však poskytnúť žene istotu, keď ani vy si nie ste istí sami sebou? Moja skúsenosť je taká, že keď si doprajete čas, spoznáte samých seba a prijmete sa TAKÍ, AKÍ STE, pomôže vám to vstúpiť do lásky predovšetkým sám k sebe. A to je základ všetkého. SPOZNAŤ A MILOVAŤ SÁM SEBA.

Čo muži na sebe prijímajú najťažšie? Z mojej terapeutickej praxe a skúseností vychádza: muži majú najväčší problém prijať svoju sexualitu. Je to naozaj škoda, pretože práve sexualita je pre muža jeho najvyššia sila, cnosť a pochvala. 

Kedy sa toto zmenilo?

Muži a ich sexualita je široká a náročná téma, predovšetkým preto, že u mužov bola sexualita systematicky potláčaná, tabuizovaná a znevažovaná. Masturbácia a sexuálne prejavy neboli spoločnosťou prijímané ako niečo, čo by sa patrilo prejavovať v živote slušného muža. Preto sa orgazmus stal rýchlym návodom ako sa zbaviť prebytočného napätia a emócií. Hlavne rýchlo a nenápadne. A problém so seba prijatím svojej mužskej sily a potencie bol na svete. 

Muži, zamyslite sa: Ako veľmi prijímate a milujete svoje telo? Kde v tele cítite sexuálnu energiu? Máte sex pre uvoľnenie alebo pre spojenie sa s niekým koho MILUJETE? Malí chlapci boli strašení, že masturbácia je hriech. Preto sa často skrývali a nebolo im dopriate, aby dobre spoznali svoje telo. Preto sa naučili masturbovať rýchlo, potajomky, aby mama nezistila... ejakulácia ako cieľ. Čo najrýchlejšie uvoľniť nahromadené emócie... Toto je častý problém nielen u mužov, ale aj u žien... SEX používame ako NÁSTROJ na uvoľnenie namiesto toho, aby sme vnímali jeho energetickú a duchovnú podstatu

Muži tak dostanú príležitosť spoznať sa lepšie a naučiť sa prijať samých seba a napojiť sa na svoju mužskú esenciu. Naučia sa ako otvorene a úprimne komunikovať, ako si stanoviť a ochrániť svoje hranice a ako sa stať empatickejším a vnímavejším nielen vo vzťahu k sebe ale aj navonok.

Teším sa na Vás!

Lucia Jasna