ENERGETICKÉ LIEČENIE SEXUALITY

Dotyková terapia na liečenie sexuality - ´"Tantrické kranio" 

Vnímanie samého seba v harmónií so svojim pudovým/sexuálnym centrom (libidom). 

Objavenie tzv. "Posvätnej božskej sexuality" v nás. 

Témy:

Aký máte vzťah k životu? Aký otvorený alebo uzatvorený voči životu sa cítite?  Dokážete sa uvoľniť? Ako prijímate/ neprijímate svoju sexualitu? Vnímate seba samého ako sexuálnu bytosť bez posudzovania, nepríjemných emócií a pod.? 

Liečenie sexuality

Je možné uvoľniť sa do stavu tzv. energetického otvorenia namiesto prežívania opaku, čiže energetického uzatvorenia (stiahnutia, úzkosti, zranenia..) pri prežívaní seba cez svoju sexualitu. Veď sexualita je nakoniec to, čo nás rovnako ako hocičo iné, prepája s vlastným BOŽSKÝM JA. Terapia ako pomoc pri  liečení sexuálnej traumy . 

Sexuálna energia ako zdroj života

Sexualita sa často ešte aj dnes automaticky považuje za "nižšiu" alebo "pudovú". Toto ponižovanie sexuality sa v dejinách vývoja ľudstva dialo v snahe ovládať ľudskú bytosť cez nízke emócie (strach atď.).  Ľudia si mysleli, že keď vstúpia do stavu celibátu, zabezpečia si tým "počestnosť" u Boha. Budú čistejší, menej hriešni a viac hodní po smrti "užívať kráľovstva nebeského". Pôvodne čistá sexualita bola ideologicky zneužitá a následkom je pokrivené vnímanie sexuality, sexuálne manipulácie a poruchy.  Chýba nám aj radosť a hravosť v sexualite a možnosť energeticky vystúpať do stavu slobody a prežívania svojej božskosti vďaka posvätnej sexualite. 

Takéto vnímanie sexuality sa stáva motorom pre uvoľnenie sa do Kundalíni energie, ktorá cez nás môže prúdiť a nabíjať nás. 

Pozn.:  Tu som navnímala niečo ako "Svätý Trojuholník Sexuality": Život - Srdce (Emócie)- Umieranie. 

Keď je Prvé a Druhé energetické centrum otvorené a prepojené s vyššími centrami, sme teda plne napojení na zemskú energiu (vieme do zeme púšťať ale aj prijímať), umožňuje sa transformácia (prenos) životnej zemskej energie do vyšších energetických centier (SRDCE, KOMUNIKÁCIA, VEDOMIE). Funguje to aj opačne z vyšších centier nadol, stávame sa tak kanálom Kundalíni energie. 

Pôsobím tak, aby sa uvolnili bloky a znovu sa obnovilo prúdenie energie zdola nahor a opačne. Rozprudzuje sa Kundalíni energia, stávame sa sa živším aktívnejším a bdelejším kanálom pre život.

Liečivá energia Zeme

Mojim energetickým ZDROJOM pre energetické liečenie sexuality je uzdravovanie silových línií Zeme na silových miestach nad Krasňanmi. Energetické dráhy zeme, ktoré liečime cez liečenie seba. Energetickou prácou na týchto miestach som navnímala potenciál liečenia témy sexualita ako hriech, odmietnutie karmy alebo reinkarnácie, možnosť púšťania emócií a zranení do Zeme a ďalšie. Sexualita Matky Zeme ako príklad slobody a radosti v plodení nového života.

Dotyková energetická terapia

Zažite Dotykovo - Energetické liečenie na troch úrovniach TELO-MYSEĽ-ENERGIA-SEXUALITA", počas ktorého vám poskytnem priestor, prepojiť sa sám/sama so sebou. Akceptovať seba vo svojich hĺbkach  a priniesť tak oveľa viac lásky sebe ako celistvej bytosti a tým uzdravovať vzťah samého so sebou a s okolím. 

Uzdravenie Zeme sa deje cez každého z nás na individuálnej úrovni. 

Dotyk ako forma prenosu informácií, nástroj, pomôcka na aktiváciu a prenos energie "z" a "do"  Zeme (uzemňovanie). Uvoľňujú sa prípadné bloky, ktoré by mohli brániť prúdeniu energie. Pôsobím ako kanál pre chanelling, teda napojenie sa na zemsko-kozmické energie. 

Postupne umožňujeme aby sa prepojili všetky dotykom aktivované energetické centrá vrátane sexuálneho-rozmnožovacieho centra (koreňová čakra). Dolné energetické centrá (1. 2. 3. čakra) a horné energetické centrá ( 5. 6. 7. čakra) vnímame ako rovnocenné. Energiu rozprudzujeme cez SRDCE. Uvoľňujú sa emócie, blokády, traumy. 

PRE KOHO JE TÁTO TERAPIA URČENÁ?

Ak sa cítite odpojení od svojej sexuality, života a vitality. Vaša sexualita sa vám vymyká spod kontroly. Nespolupracuje. Nie je podporujúcim článkom v našom vývoji. Alebo cítite, že vás blokuje. Prípadne hľadáte spôsoby akými je možné sa seba-objavovať. Táto terapia vám môže byť nápomocná aj pri rôznych zraneniach týkajúcimi sa sexuality.

Cieľom terapie je vytvoriť priestor pre opätovné pripojenie sexuálneho centra do energetického systému klienta. Mojou úlohou ako sprievodkyne je stať sa akýmsi kanálom a umožniť energii znova prúdiť.

Techniky: Rozhovor, dotyk, energetické liečenie/ chanelling, soundhealing atď.

Trvanie 1,5-3 hod podľa potreby

Cena: 100-200eur podla náročnosti a času