Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky, ktoré sa ma pýtajú muži..

26.11.2023
Je súčasťou celkové uvoľnenie?

Áno, ajkeď pri tantrickej masáži sa účíme ako dosiahnuť celkové uvoľnenie bez toho, aby muž prichádzal o energiu vyvrcholením. To poskytuje mužovi omnoho širší priestor pre seba a svoje potešenie bez tlaku a naháňaním sa za niečím, čo predstavuje len zdanlivé uvoľnenie. V Tantre energiou neplytváme ale učíme sa ju používať so zámerom. 

Pracujeme so sexuálnou energiu so zámerom liečiť.  Tantra masáž nie je "  masáž s ´ hyppy-endom ". Tantra masáž je priestor pre uzdravovanie tela, ducha a mysle cez dych, dotyk a hlas. Zapája všetky zmysly. Obracia klienta do vnútra seba, tak aby sa uvoˇlnil a spojil so svojim vnútrom. Vyžaduje si sprievodkyňu, ktorá dokáže všetky zložky obsiahnuť a viesť klienta krok za krokom až k zámeru, ktorý si na začiatku masáže stanovil. 

Na rozdiel od erotickej masáže, ktorá je zameraná na fyzické uspokojenie, tantra masáž má omnoho širší rozsah pôsobenia, lieči telo aj dušu, uvoľnuje psychiku, energetizuje a podobne. Tantra terapia je uzdravovacia technika už pre náročnejších klientov, ktorí chcú objaviť transformačnú silu svojej tvorivej (sexuálnej) energie. 

Moji klienti sú poväčšine ľudia, ktorí už prešli nejakým osobným rozvojom (transformáciou) alebo a skúšali rôzne techniky osobného rozvoja alebo chcú si otvoriť, rozvibrovať a uzdraviť témy spodných čakier (potlačené bloky, vzorce nielen v sexualite ale aj vo vzťahoch, sebeláska, sebahodnota a pod) a prepojiť, nasmerovať a dovoliť si naplno precítiť LÁSKU, SÚCIT a PRIJATIE. Teda prepojiť svoju sexuálnu energiu (oblasť panvy) s cítením (srdcové centrum, emócie).

Je na konci vyvrcholenie?

Vyvrcholenie určite áno, ale ejakulácia v tom zmysle ako ju bežne poznáme by sa pri pravej tantrickej masáži nemala diať,  pretože je to plytvanie drahocennej energie, ktorú môžeme pomocou masáže prenášať do každej jednej bunky tela a dosiahnuť tak stav tzv. celotelového blaha (energetického orgazmu). 

Vyvrcholenie sa teda pri tantrickej masáži deje v zmysle emočné, energetické a duchovné uvoľnenie (Katarzia), častokrát sa deje aj cez telo (rôzne časti tela) ale nie v podobe ejakulácie, čo má viacero pozitívnych účinkov. 

Pracujeme so sexuálnou energiou a ťaháme energiu z panvy do vyšších centier, tak nás naša sexuálna energia uzdravovala. Učíme sa prepájať sexuálnu energiu so srdcom (pocity), tak aby nás neovládali pudy. Učíme sa nabíjať sa touto energiou, tak aby sme boli silnejší a odolnejší. 

Preto sa vždy klienta pýtam na zámer alebo cieľ masáže, ktorý by mal byť v súlade so mnou. Ideálne je všetko toto prebrať pri telefonickom rozhovore pred osobným stretnutím. 

Ako masáž prebieha?

Tantra masáž vyžaduje určitý postup a čas preto je ideálna dvoj alebo troj-hodinová varianta.  Začíname rozhovorom (cca 20min) v ktorom spoločne nájdeme čo najvhodnejší zámer, s ktorým sme pripravení pracovať. Nasleduje rituál na oslovenie Kundalíni energie, ktorú žiadame o uvoľnenie blokov, ktoré by bránili dosiahnuť  cieľ masáže. Potom požiadam klienta aby si ľahol na matrac a používam jemný dotyk, neskôr dynamický dotyk a rozmasírovavanie, tak aby sa klient uvoľnil. Masírujem celé telo vrátane intímnych častí cca (1-1,5hod). Pri masáži sa uvoľnujú emócie, je to v poriadku. Energia sa jemným alebo dynamickým dotykom rozmasírovava z panvy do celého tela, tak  aby klient pocítil bezpodmienečnú lásku, napojenie na posvätnú sexualitu, absolútne uvoľnenie mysle a ducha a pod.. Po masáži nasleduje zvukoterapia, pri ktorej klient integruje vyplavené emócie a pocity. (cca 15-20minút). Nasleduje zhodnotenie celého procesu. 

Dotyk uzdravuje a častokrát sa stáva, že pri takejto terapii, je ten dotyk skôr vyživujúci. Dopĺňame, to čo sa nedostalo v detstve/ puberte, prípadne riešime odmietanie, nedostatok lásky a pozornosti, ktorý sa uložil do podvedomia. Prečo sa to nedá uzdraviť v partnerskom vzťahu? Pretože málo ľudí dokáže dávať dotyk vedome a čisto, bez akéhokoľvek posudzovania, plánovania, či smerovania, ktoré pramenia z očakávaní (myseľ, ego) a pod. Málokedy vytvoríme vo vzťahu také prostredie (česť výnimkám), že by sme sa vedeli absolútne uvoľniť a takýto dotyk prijať. 

Tantrická masáž je terapia zameraná predovšetkým na liečenie duše cez telo, pomocou dotyku, dopĺňa do duše, to čo jej chýbalo, hoci by to človeka nikdy ani nenapadlo. Takýto pocit uzdravuje telo aj psychiku na mnohých úrovniach a pôsobí ako balzam na dušu. Je vhodný v prípade aj keď človek zažíva depresie, panické ataky, celkovo strata chuti žiť a podobne. Aj zážitok toho, že klient je pri masáži nahý má obrovský vplyv na to, ako sám seba vníma (nahota tela vs.nahota duše), sebeláska, schopnosť sa prijať, taký aký som, schopnosť otvoriť sa a pod.

Ste pri masáži nahá? Som ja nahý? Môžem sa vás dotýkať?

Masírujem v tom, v čom sa cítim aktuálne ja najlepšie, tak aby som bola plne sústredená na klienta a na Kundalíni energiou, ktorá mnou prechádza (som taký prietokový ohrievač). Pretože miestnosť je pre vaše pohodlie vykúrená, najčastejšie je to praktické spodné prádlo, tak aby sa mi dobre hýbalo. Klient má mať pri masáži zatvorené oči a sústrediť sa na seba.

Klient by mal byť pri masáži nahý. Nemasírované časti tela prekrývam šatkou. 

Je zakázané sa ma dotýkať, pretože ako som už spomínala, nejedná sa o erotickú masáž ale o liečivú masáž a uzdravovanie pomocou Kundalíni energie, na ktorú prostredníctvom dotyku napojím. Klient sa sústredí na seba a prijíma dotyky. Pozoruje svoje vnútorné prežívanie, čo by nebolo možné, keby sa dostatočne nesústredil.

Klient sa sústredí na seba, na prijímanie dotykov, väčšinu času má zatvorené oči. Zapája svoje ďalšie zmysly: sluch, hmat (jemné a dynamické dotyky, odblokovania, práca s bolesťou ak zapájame aj odblokovanie), stáva sa pozorovateľom vlastného vnímania a prežívania. Pracujeme s dychom a s hlasom. Uvoľňujeme zablokované emócie. Učíme sa komunikovať s telom.

Ide o hĺbkovú prácu na sebe, klient sa spája sám so sebou a svojím vnútrom. Ak je tomu otvorený, dotýka sa svojich najhlbších zranení. To samozrejme záleží od zámeru, ktorý si na základe úvodného rozhovoru spoločne nacítime. Ale odporúčam aby ma klient už kontaktoval so zámerom na liečenie/uzdravovanie. Prijímam len klientov, s ktorých zámermi som v súlade. 

 

Aký si mám dať zámer alebo čo môžem ako muž očakávať?

Zámerom môže byť čokoľvek, čo si potrebujete do života priniesť (hojnosť, vzťahy, energia..) Vhodným zámerom je naučiť sa pracovať so svojou sexuálnou energiou, uvoľniť bloky, vzorce, neprospešné nastavenia, závislosti...odporúčam pustiť akúkoľvek potrebu počas masáže niečo kontrolovať. Nechať priebeh masáže na masérku  a len prijímať (pustenie kontroly). Mojim cieľom je zabezpečiť vám zážitok hlbokej vnútornej transformácie v oblasti, ktorá vás možno trápi alebo v nej cítite potenciál. 

S mužmi častokrat riešime to, aby sa nestávali otrokmi vlastnej sexuality, teda aby nekontrolovala ona ich ale aby si nastolili so sexualitou vzájomne podporujúci a harmonický vzťah. Takýto vzťah sa buduje pomaly a začíname tým, že si klient uvedomuje, kde príliš tlačí a kde situáciu prevzalo jeho EGO. Naciťujeme si, čo to vôbec je posvätná sexualita (kreatívna životná energia, ktorá nám umožňuje rásť a manifestovať si svoje zámery v hmote a že každý k nej má prístup. Očisťujeme sexualitu od vzorcov, nespešných nastavení, blokov, závislostí). Nie je to práca na týždeň, niekedy ani na mesiac ale stoji to za to. Výsledkom je trvalý zdroj životnej energie, väčšia kontrola nad životom, prúd inšpirácie a chuti do života. Ak sa pustíme aj do uvoľňovania zablokovaných emóciíí (De-Armouring), tak má takýto pôvodne sexuálne pudovo zameraný muž, obrovskú šancu otvoriť sa nielen sexuálne ale aj partnersky a energeticky vedomému životu.

Ak máte ďalšie otázky, na ktoré ste v textoch mojej ponuky nenašli odpovede, dajte mi vedieť a odpovede na ne doplním do článku. 

Ďakujem.

Lucia