Smrť a znovuzrodenie sexuality

06.04.2023

To naše libido slovenské. Čo robiť, keď to nefunguje a problém nie je (len) v tele. 

´"Mám 51 rokov, za sebou nevydarené manželstvo, krásnu, pomaly 18-ročnú dcérku a do mojich 44 rokov som nikdy nemal problém so vzrušením sa, erekciou, nebodaj predčasnou ejakuláciou alebo inými sexuálnymi problémami. Až prišiel čierny deň "D", keď doslova a do písmena zo dňa na deň som ochabol a stratil všetko. Riešil som to ako sa len dalo. Najprv alopatickou medicínou (sexuologička, urológia), no bolo to márne. Darmo som mal hladinu voľného aj viazaného testosterónu vysoko nad priemerom, parameter prostaty ukážkový (10), takmer nulové parametre onkomarkerov, ako aj iné parametre boli naprosto v poriadku ... odpoveď znela: "Je to vo vašej hlave a sexuálny život sa dá žiť aj inak." Pretože nevedeli čo s tým. 

To ma samozrejme neuspokojilo, tak som išiel ďalej. Zistil som, že moje problémy boli zapríčinené nechutnou mágiou. Tá bola odstránená a vďaka TČM a himalájskym bylinám, a skvelým preparátom, ako napr. Maxulen, ManActiv atď. som sa z toho pozbieral. Tiež mi dosť pomohli podľa môjho názoru skvelé masáže prostaty, ako aj "iné" praktiky pri masážach. Erekcia sa zobudila. Lenže zostal vo mne akýsi "BLOK". A predovšetkým, chýba mi to "SPRÁVNE" mužské libido. Jednoducho mám strach sa zblížiť so ženou, resp. nie strach zblížiť sa, ale mať s ňou pomer. Bojím sa "zlyhania" práve tam, v tej najkrajšej chvíli. Plne chápem, že už nie som ten švárny výkonný mládenec ako pred rokmi, ale ešte by som chcel žiť ďalej NAPLNO. A iste nemusím vysvetľovať, že sexuálna časť je veľmi dôležitou stránkou každého pekného vzťahu. Len na margo, kvôli tomu som prišiel o pekný vzťah s bývalou priateľkou. Tolerovala mi to dosť dlho, až pohár vody pretiekol!´"

Takéto a veľmi podobné žiadosti o pomoc dostávam od mužov už pomaly s týždennou frekvenciou. Veľa mužov sa za tento svoj problém hanbí, majú pocit menejcennosti a silný pocit zlyhania. Sú presvedčení, že práve kvôli tomuto "problému" zlyhali nielen oni ako MUŽI ale aj ich vzťahy. Potrebujú oveľa jemnejší a dôvernejší prístup než ten, ktorý získavajú v sterilnom prostredí urológa alebo kamaráta, ktorý tiež nepozná odpovede. 

Po tom, čo už vyskúšali naozaj všetko, čo ich napadlo, sú veľmi nadšení, keď zistia, že predsa len je tu ešte jedna možnosť. A vôbec nerátali s tým, že Tantra nakoniec zmení nielen ich pohľad na seba, ale preskupí ich vlastné životné hodnoty. Naučí ich veľa o sebe a o vzťahoch. Zlepší nielen kvalitu ich sexuálneho, ale aj vnútorného života. 

Pri terapii sa klienti upokoja, keď zistia, že to, čo zo začiatku vnímali ako PROBLÉM, bola v skutočnosti PRÍLEŽITOSŤ a volanie ich bytosti po oveľa väčšej hĺbke, než akej boli dovtedy schopní. 

Človek je tvor učenlivý. Ako deti sa učíme najčastejšie pozorovaním rodičov, veľmi často podľa metódy cukor a bič. Nie každé dieťa je poddajné a veľakrát je jeho osobnosť dostatočne silná na to, aby si zabezpečilo učenie formou vlastnej skúsenosti. Keď sme už dospelí a máme na svoj názor na veci (pozorovaním alebo skúšaním), máme tendenciu tento názor už nemeniť. Stávame sa nepružnými, tzv. rigidnými. Tento pojem sa používa v terapii často. 

Jeho opakom je plynulosť alebo tekutosť, čo znamená, že som pružný, plynulý nielen fyzicky, ale aj psychicky a mentálne. Teda dovolím sám sebe povedať (aj keď spočiatku moje EGO protestuje), že neviem, ako to mám. To mi umožní vypnúť autopilota a zamyslieť sa, ako to skutočne v tento moment mám. Schválne, skúste si to s hocičím, napríklad s jedlom, ktoré si pravidelne dávate na večeru. Pozývam vás priniesť vedomie do všetkého, čo budete robiť a naciťovať si samého seba podľa aktuálnej situácie a podmienok. To znamená, že opustíte rigiditu vo svojich názoroch a začnete ich meniť podľa rôznych podmienok (nálady, situácie, podmienok, počasia...). 

Ako vám to pomôže s vašim problémom?

Naše naučené názory, napríklad na sexualitu a to, akým spôsobom ju vnímame a prežívame sa tvoria do istého veku (plynulosť), až kým si nepovieme, že takto to máme a to je vrchol toho, čo vieme v sexualite zažiť. V tom momente nastáva rigidita v tom, čo dokážeme v sexualite prežívať. Ego nás ďalej nepustí, pretože toto je pre nás komfortná zóna. Všetko za touto komfortnou zónou je označené nálepkou ´"´´Nebezpečné, nevstupovať!´" (hlavne keď sa jedná o sexualitu v kresťanskej spoločnosti, v ktorej sme všetci vyrastali a ovplyvnila nás, aj keď sme boli ateisti). Ale naša spirituálna stránka (duša) rigidná nie je. Momentálne sa mení úplne všetko, tak prečo nie náš primárny pud, ktorý skôr vnímam ako náš DAR, našu prirodzenosť a našu POSVÄTNOSŤ. 

Pomocou zdravej sexuality sa vieme liečiť, očisťovať a napájať na zdroj nekonečnej sily, ktorú vieme prenášať tu na ZEM a tvoriť pomocou nej svoj život. Je to posvätná sexualita, ktorá neubližuje, nie je sebecká,  ale naopak podporuje nás v našich vzťahoch a životoch.

Vnímate svoju sexualitu tak aj vy? Ak nie, duša dá najavo, že potrebujete svoje názory, presvedčenia a skúsenosti prepísať. Ale ako na človeka, ktorý sa prirodzene vyhýba akejkoľvek zmene?

Áno, hádate správne. Vytvorí si problém. Duša je oveľa silnejšie napojená na naše telo, než myseľ. Preto myseľ môže zostať rigidná a utvrdzovať sa vo svojich vlastných presvedčeniach aj do konca života. Duša, ktorá je momentálne posilnená celkovým dianím nielen na Zemi, ale aj v kozme, si cez telo vytvorí akýkoľvek problém, aký chce. A to takým spôsobom, aby sme ho už nemohli prehliadať. A myseľ sa čuduje a snaží sa analyzovať. Lekári nenachádzajú riešenie. Bylinky a ostatné lieky a prostriedky pomáhajú iba dočasne.

Tu sa treba zastaviť. Nezaťažovať telo zbytočne, pretože telo je v poriadku, telo len robí svoju prácu, signalizuje. Problém je, keď sa snažíme túto signalizáciu vypínať. Najčastejšie liekmi. Môže to fungovať, ale len na krátky čas. Orgány trpia, predovšetkým pečeň a tak si vytvoríme ešte viac problémov, ako sme mali na začiatku. A potom už skutočne problém s telom máme. 

Čo teda treba riešiť?

Duša vo svojej nekonečnosti, múdrosti a sile nám dáva najavo, že nežijeme svoj potenciál. Robí to práve cez to, čo je pre mužov ako pánov tvorstva najdôležitejšie - zdravá sexualita, výkonnosť a sebaistota v tejto oblasti. Je to príležitosť, ako odblokovať nielen svoj pravý sexuálny, ale predovšetkým energetický potenciál. Ten sa týka absolútne každej oblasti nášho života.  To sa následne prenáša do vzťahov:

  • partnerských (ako odovzdaný som vo vzťahu, ako dokážem milovať, dostal som dosť lásky do vienka, aký mám vzťah k rodičom, partnerom, aké témy, bloky, traumy mám nedoriešené z minulosti),
  • k životu ako takému (kde mám odpor k životu, moje strachy, inštinkty, dôvera v život, kde si blokujem prirodzený prúd života),
  • pracovných (či plním svoje poslanie, pre ktoré som na Zem prišiel, či efektívne využívam svoj čas na Zemi),
  • medziľudských (ako prítomne, hlboko a úprimne viem prežívať svoje vzťahy),
  • k sebe samému (sebeláska - či sa naozaj milujem taký, aký som, vzťah k svojej energii, k vlastnej sexualite a pod.),
  • a ďalšie traumy, bloky, presvedčenia, ktoré bránia žiť život v plnej pravde.

Čo nám v terapii pomáha?

Najskôr je potrebné pozrieť sa na bloky, vzorce, traumy a presvedčenia, ktoré sme si tomto alebo aj v minulom živote vo vzťahoch vytvorili. Moja práca zahŕňa aj rozhovor, ale ide predovšetkým o terapiu zameranú prakticky. Pretože duša a telo sú zo psychosomatického hľadiska dve strany tej istej mince, vybrala som si za svoj obor tzv. Na telo orientovanú psycho-terapiu. Teda pri terapiách nestrácame čas príliš dlhým rozhovorom (iba to, čo je nutné na identifikovanie zámeru, teda toho, čo sme aktuálne schopní uvidieť - na to používam rozprávacie techniky, ktoré taktiež obchádzajú analytickú myseľ). Následne tieto bloky (v podobe bolestivých miest - trigger pointov) uvoľňujeme cez telo a teda nechávame inteligenciu tela, nech sa zbaví toho, čo je preň aktuálne možné a prospešné. S bolesťou teda častokrát odchádza emócia, spomienka, či vzorec, ktorý nám už neslúži. A teda umožní nám rozšíriť priestor vnímania v danej veci. Táto metóda sa volá Tantrický De-Armouring a Energetický orgazmus. 

´"Tantrickou´" sa metóda nazýva preto, lebo nás uvoľňujte do nášho energetického potenciálu, ktorý sa nazýva energetický orgazmus. Je to stav energetického blaha, nielen fyzického, ale aj mentálneho a duchovného, v ktorom sú napríklad deti do cca siedmych rokov.

Dieťa naplno prežíva smútok, naplno prežíva radosť. Hádže sa o zem, kričí a plače ako zmyslov zbavené, ale za chvíľu je už schopné na všetko zabudnúť a pekne sa hrať. Je to fyzické, mentálne a psychické rozpoloženie, v ktorom si dovoľujeme cítiť VŠETKO, čo je možné, NIČ NEBLOKUJEME a všetko PÚŠŤAME. Stávame sa takým lievikom alebo prietokovým ohrievačom všetkého, čo ako ľudská bytosť máme KAPACITU prežívať. Táto objavená kvalita sa prenáša do ďalších oblastí života nám umožňuje prežívať oveľa viac a bez strachu. Prečo to v dospelosti už nedokážeme? Tu si môžete o metóde a jej účinkoch prečítať VIAC.

Naposledy sme s klientom, ktorý mal problém s nedostatočnou erekciou, pri tejto terapii prišli na blok, ktorý súvisel s nedostatkom lásky od rodičov. Prísna výchova, málo pochvaly, sotva nejaké pohladenia od mamy zapríčinili to, že si ako dieťa vytvoril ochranné mechanizmy, ktoré ho chránili pred zranením z následného opustenia, ale zároveň mu znemožňovali uvoľniť sa (nielen v sexualite).  Na sexualitu vo vzťahu a poťažmo aj svoju výkonnosť a schopnosť uspokojiť partnerku kládol neprirodzene vysoké nároky. Podvedome sa obával,  že aj keď bude v posteli najlepší, tak sa s ním tak či tak rozíde, opustí ho alebo bude chladná ako jeho matka. Čo sa v realite aj často stávalo, pretože si to všímal týmto spôsobom. Vytváral na svoj penis mentálny tlak, ktorý telo nebolo schopné udržať. Telo si radšej zvolilo stratégiu vypovedať službu, čo by urobil každý preťažený zamestnanec. Uvoľnením trigger pointov na srdci sa brnenie rozpustilo a nastalo spojenie so srdcovou energiou vo svojej nestraumatizovanej podobe a pochopenie, kedy vzorec vznikol a ako si ho klient sám vytváral. Na konci terapie bol schopný prvýkrát naplno precítiť lásku k sebe, svojmu telu a svojej bytosti. Zovretie a nastavenie vo vzťahoch ´´"musíš tu byť pre mňa, veď ja ta potrebujem´" poľavilo a tým sa oslobodili aj nároky na jeho sexualitu.  Dnes už chápe a vie, že si nechce svoje vzťahy tvoriť z nedostatku a spoločne pracujeme na zvyšovaní seba-vedomia.

Na to, aby ste absolvovali tantrickú terapiu nemusíte mať žiadnu sexuálnu poruchu. Možno len jednoducho tušíte, že za vašou sexualitou sa skrýva niečo viac. Alebo chcete byť viac v spojení so svojim telom a tiež chcete viac cítiť prepojenie medzi panvou a svojimi emóciami. Pre fungujúcu zdravú sexualitu je dobré pozrieť sa ňu zo všetkých stránok, či už sa jedná o fyzické telo, mentálny stav, schopnosť cítiť seba a svoje emócie, schopnosť nacítiť si svoj energetický stred a nechať energiu prúdiť...ale aj zo spirituálneho hľadiska, veď naša sexualita je taká tajomná a objaviteľná oblasť ako my sami. 

Na to, aby sme niečo zmenili a obrodili svoju SEXUALITU, je potrebné NECHAŤ ZOMRIEŤ to staré a nefunkčné. Zbaviť sa presvedčení (nielen o sexualite), ktoré už nám neslúžia. Dovoliť si narodiť sa znova ako plne prítomná, pružná a na svoje prirodzené energie napojená bytosť. Celou svojou bytosťou cítim, že toto obrodenie a znovuzrodenie sexuality už na Zemi prebieha niekoľko dekád a že sa pomaly dostáva aj do našich duší a domov. Sexualita je našou súčasťou, nie je možné pracovať na obrodení duše a vynechať ju. 

Ku každému klientovi pristupujem individuálne, pretože každá duša a každé telo má individuálnu cestu a skúsenosť každého je jedinečná. Na to, aby som si mohla každého muža nacítiť a zvážiť, či mu moja terapia dokáže skutočne pomôcť, je pre obe strany výhodné najskôr absolvovať telefonickú konzultáciu, na ktorú sa môžete prihlásiť cez moju úvodnú stránku TU.